Advertisement

Hergebruik van patiëntgegevens voor wetenschappelijk onderzoek: op weg naar eenduidige spelregels

 • Rudy ScholteEmail author
 • Elcke Kranendonk
 • Michel Paardekooper
 • Corrette Ploem
Praktijk
 • 14 Downloads

Met de grootschalige implementatie van elektronische patiëntendossiers (EPD’s) komen steeds meer gegevens binnen handbereik voor wetenschappelijk onderzoek. De voorwaarden die de wetgeving hieraan stelt worden in den lande op diverse manieren uitgelegd, waardoor er verschillende werkprocedures ontstaan. In deze bijdrage presenteren we de leidraad ‘Hergebruik van zorggegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek’, die de procedures binnen ons ziekenhuis beschrijft. Deze biedt praktische handvatten aan de (arts-)onderzoeker die voor concrete onderzoeksprojecten te maken heeft met hergebruik van EPD-gegevens. Tevens willen we de discussie voeden onder degenen die betrokkenen zijn bij de opzet of toetsing van procedures voor dergelijk hergebruik.

Inleiding

Via de registratie van zorggegevens in elektronische patiëntendossiers (EPD’s) beschikken we over waardevolle en betrouwbare gegevens over ziekte en gezondheid, en de effecten van preventie en behandeling. Het is van groot belang...

Literatuur

 1. 1.
  Scholte RA, Opmeer BC, Ploem MC. Van statusvoering naar wetenschappelijk onderzoek. Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1738.PubMedGoogle Scholar
 2. 2.
  Federa. De Gedragscode Gezondheidsonderzoek. 2018. https://www.federa.org/code-goed-gedrag. Geraadpleegd juni 2018.Google Scholar
 3. 3.
  Kamerstukken I, 2017/18, 34851, 3, p. 51.Google Scholar
 4. 4.
  AVG, preambule, paragraaf 26.Google Scholar
 5. 5.
  Burgerlijk Wetboek, artikel 7: 458, lid 1.Google Scholar
 6. 6.
  Burgerlijk Wetboek, artikel 7: 458, lid 1 sub b.Google Scholar
 7. 7.
  AVG, artikel 17, lid 3, sub d (uitzondering op ‘recht op vergetelheid’ bij wetenschappelijk onderzoek en statistiek).Google Scholar
 8. 8.
  KNMG. KNMG-richtlijn. Omgaan met medische gegevens. Utrecht: KNMG; 2016. pag. 101.Google Scholar
 9. 9.
  Kamerstukken II, 1993/94, 21561, 20 (Vierde nota van wijziging regeling behandelingsovereenkomst van 10 februari 1994).Google Scholar
 10. 10.
  Hoytema van Konijnenburg EMM, Teeuw AH, Ploem MC. Data research on child abuse and neglect without informed consent? Balancing interests under Dutch law. Eur J Pediatr. 2015;174:1573–8.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2019

Authors and Affiliations

 • Rudy Scholte
  • 1
  Email author
 • Elcke Kranendonk
  • 2
 • Michel Paardekooper
  • 3
 • Corrette Ploem
  • 4
 1. 1.Clinical Research UnitAmsterdam UMC, locatie AMCAmsterdamNederland
 2. 2.Amsterdam UMC, locatie VUmcAmsterdamNederland
 3. 3.Team privacybescherming en informatiebeveiligingAmsterdam UMC, locatie VUmcAmsterdamNederland
 4. 4.Afdeling Sociale geneeskundeAmsterdam UMC, locatie AMCAmsterdamNederland

Personalised recommendations