Advertisement

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

, Volume 96, Issue 8, pp 299–300 | Cite as

De stand van het sociale domein: een perpetuum mobile

 • Paul L. Kocken
 • Mirjam M. Y. de Klerk
 • Matthea van Leeuwen
 • A. J. J. (Toon) Voorham
Redactioneel
 • 16 Downloads

De zorg- en dienstverlening in het sociale domein is volop in beweging. We zijn alweer ruim drie jaar op weg na de decentralisatie van drie belangrijke wetten, de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Participatiewet. Het doel van deze wetten is het bevorderen van participatie van burgers in de samenleving. Bij de decentralisaties bestonden bij aanvang bedenkingen, die te maken hadden met de vraag of gemeenten deze omslag op zo’n korte termijn aankonden en of er voldoende financiële middelen beschikbaar waren. Voor een transformatie van de zorg- en dienstverlening in de welzijnssector bestond echter een breed draagvlak. Burgers zouden meer moeten vertrouwen op hun eigen vermogen en de mogelijkheden van steun uit de sociale omgeving. Professionele hulp wordt ingeschakeld als deze bronnen van zelf- en mantelzorg tekortschieten. We zetten in dit themanummer de veranderingen in de zorg in het kader van de Wmo 2015 en de Jeugdwet centraal, en leggen een...

Literatuur

 1. 1.
  Pommer E, Boelhouwer J, redactie. Overall rapportage sociaal domein 2015. Rondom de Transitie. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2016.Google Scholar
 2. 2.
  Transitie Autoriteit Jeugd. Tussen droom en daad. Op weg naar een volwassen jeugdstelsel. Vierde Jaarrapportage. Den Haag: Transitie Autoriteit Jeugd; 2018.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Paul L. Kocken
  • 1
 • Mirjam M. Y. de Klerk
  • 2
 • Matthea van Leeuwen
  • 3
 • A. J. J. (Toon) Voorham
  • 4
 1. 1.TNOLeidenNederland
 2. 2.SCPDen HaagNederland
 3. 3.ZonMwDen HaagNederland
 4. 4.RotterdamNederland

Personalised recommendations