Advertisement

TPO - De Praktijk

, Volume 14, Issue 6, pp 26–29 | Cite as

Een poh-stagiair in elke praktijk? Doen!

  • Sietsche van GunstEmail author
Interview
  • 1 Downloads
Het vinden van voldoende stageplaatsen is een grote uitdaging voor opleidingsinstituten. Onbekendheid met wat de student precies moet leren, kan praktijken huiverig maken om stageplaatsen aan te bieden. TPO De Praktijk sprak hierover met Mies van Amersfoort van InHolland Academy. Deze hogeschool biedt diverse leerroutes tot de functie poh en al die verschillende typen studenten moeten een specifieke stage lopen.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Verpleegkundigen & Vrezorgenden Nederland (V & VN) en Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations