Advertisement

TPO - De Praktijk

, Volume 14, Issue 2, pp 14–15 | Cite as

Samen op zoek naar kernwaarden en kerntaken

  • Sietsche van Gunst
Professie
  • 1 Downloads

Samenvatting

Op 21 januari 1959 stelden huisartsen hun kernwaarden en kerntaken vast in conferentieoord Woudschoten te Zeist. Zestig jaar na dato herijkten de huisartsen deze, op dezelfde plaats en op dezelfde dag tijdens de Woudschoten-conferentie 2019. Andere zorgprofessionals in de huisartsenzorg (praktijkondersteuners, doktersassistenten, managers) brachten een advies uit vanuit hun eigen focus.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Sietsche van Gunst
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations