Advertisement

TPO - De Praktijk

, Volume 14, Issue 2, pp 30–31 | Cite as

Verpleegkundigen die artsen vervangen

 • Sietsche van Gunst
Onderzoek
 • 5 Downloads

Samenvatting

Een tekort aan artsen zou de eerstelijnszorg kunnen verzwakken. Niet alleen in Nederland wordt de populatie ouder met meer chronische aandoeningen en multimorbiditeit. Daarom worden wereldwijd verpleegkundigen ingezet die zorg leveren die eerder door artsen werd verleend. Welke implicaties heeft dit voor de Nederlandse praktijkondersteuner?

Literatuur

 1. 1.
  Laurant M, Van der Biezen M, Wijers N, Watanamirum K, Kontopantelis E, Van Vught AJAH. Nurses as substitutes for doctors in primary care. Cochrane Database Syst Rev 2018;7;CDO01271.Google Scholar
 2. 2.
  Heiligers PJM, Noordman J, Korevaar JC, Dorsman S, Hingstman L, Van Dulmen AM, De Bakker DH. Praktijkondersteuners in de huisartspraktijk (POH), klaar voor de toekomst? Utrecht: Nivel, 2012.Google Scholar
 3. 3.
  Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH). Competentieprofiel Praktijkverpleegkundige Huisartsenzorg (PVH). Den Haag: SSFH, 2018.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

 • Sietsche van Gunst
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations