Advertisement

TPO - De Praktijk

, Volume 14, Issue 2, pp 22–25 | Cite as

Strijd tegen de kilo’s

  • Sietsche van Gunst
Interview
  • 1 Downloads

Samenvatting

Bariatrische chirurgie is niet ‘kiezen voor de makkelijkste weg’, zoals je weleens hoort. Colette Hubers, werkzaam als doktersassistente in een huisartsenpraktijk in Nijmegen, vertelt over haar weg naar en ervaring met een gastric bypass. Na de operatie volgde nog de aanpassing van haar leefstijl. Door haar ervaringen heeft ze goede adviezen voor anderen die hun leefstijl moeten aanpassen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Sietsche van Gunst
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations