Advertisement

TPO - De Praktijk

, Volume 14, Issue 2, pp 16–18 | Cite as

Ramadan is meer dan alleen vasten

  • Fatima Malki
Educatie

Samenvatting

Voor moslims is de ramadan een maand van tolerantie, liefdadigheid, verbroedering en bezinning. Vasten is daarvan een (religieus getint) onderdeel. Als patiënten met chronische aandoeningen, vooral bij diabetes, aan de ramadan (willen) meedoen, is het noodzakelijk dat zorgverleners hier aandacht aan besteden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Fatima Malki
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations