Advertisement

TPO - De Praktijk

, Volume 14, Issue 1, pp 14–14 | Cite as

Sms’jes ondersteunen gewichtsverlies

  • Sietsche van Gunst
Onderzoek

Samenvatting

Ondersteunende SMS’jes sturen aan patiënten die moeten afvallen, heeft effect. Dat blijkt uit een in Letland uitgevoerd onderzoek in zes huisartsenpraktijken.

Literatuur

  1. Silina V, Tessma MK, Senkane S, et al. Tekst messaging (SMS) as a tool to facilitate weight loss and prevent metabolic deterioration in clinically healthy overweight and obese subjects: a randomised controlled trial. Scand J Prim Health Care 2017;35:262-70.Google Scholar

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Verpleegkundigen & Vrezorgenden Nederland (V & VN) en Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Sietsche van Gunst
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations