Advertisement

TPO - De Praktijk

, Volume 14, Issue 1, pp 38–39 | Cite as

LEZEN/KIJKEN/ZOEKEN

  • Bohn Stafleu van Loghum
Lezen/kijken/zoeken

Samenvatting

Dit boek is voor iedereen die bezig is met het vraagstuk dementie, euthanasie en eigen regie. De discussie of mensen met dementie over hun eigen dood (euthanasie) kunnen beschikken, krijgt in dit boek letterlijk (in woord) en figuurlijk (getekende portretten) een gezicht.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Verpleegkundigen & Vrezorgenden Nederland (V & VN) en Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations