Advertisement

TPO - De Praktijk

, Volume 14, Issue 1, pp 22–22 | Cite as

Antwoorden

  • Bohn Stafleu van Loghum
Kennisquiz

Samenvatting

Behalve de anamnese en het uitvragen van klachten zijn auscultatie van hart en longen en een diagnostische spirometrie nodig.

Bronnen

  1. NHG_Standaard COPD. www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-copd. Kievits R. Exacerbaties in de huisartsenpraktijk. De Praktijk 2015;8(1):17-8.Google Scholar

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Verpleegkundigen & Vrezorgenden Nederland (V & VN) en Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations