Advertisement

TPO - De Praktijk

, Volume 14, Issue 1, pp 24–27 | Cite as

Wees kritisch op e-health en apps

  • Sietsche van Gunst
Interview
  • 1 Downloads

Samenvatting

Cynthia Hallensleben is behalve praktijkverpleegkundige ook onderzoeker bij het Nationaal eHealth Living Lab (NeLL), een organisatie waarin het LUMC alle landelijke e-health-initiatieven samenbrengt. Cynthia doet onderzoek naar de effectiviteit van e-health-initiatieven. In dit interview geeft ze voorbeelden van projecten waaraan ze meewerkt. Vooral gezondheidsapps hebben haar aandacht. Haar advies: wees kritisch als het gaat om e-health, vooral bij gezondheidsapps.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Verpleegkundigen & Vrezorgenden Nederland (V & VN) en Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Sietsche van Gunst
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations