Advertisement

TPO - De Praktijk

, Volume 14, Issue 1, pp 31–33 | Cite as

De overgang Normale levensfase of nachtmerrie?

  • Henriëtte Engel
Educatie

Samenvatting

De overgang is een levensfase die iedere vrouw doormaakt en door iedere vrouw anders wordt beleefd. Behalve hormonale veranderingen spelen daarbij ook psychosociale en culturele factoren een rol. Kaderhuisarts Henriëtte Engel beschrijft de veranderingen in deze fase, de klachten die hierbij kunnen optreden, de mogelijkheden deze te verlichten en de rol die de praktijkondersteuner hierbij kan spelen.

Literatuur

  1. De literatuurlijst is kosteloos op te vragen bij het secretariaat van TPO De Praktijk. Mail naar: tpodepraktijk@bsl.nl.Google Scholar

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Verpleegkundigen & Vrezorgenden Nederland (V & VN) en Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Henriëtte Engel
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations