Advertisement

TPO - De Praktijk

, Volume 14, Issue 1, pp 23–23 | Cite as

Overvallen

  • Hetty Omvlee
Column

Samenvatting

Gisteren hoorde mijn vader dat hij ernstig ziek is. Er is geen behandeling voor hem. Het bericht kwam onverwacht en de schok is groot.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Verpleegkundigen & Vrezorgenden Nederland (V & VN) en Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Hetty Omvlee
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations