Advertisement

TPO - De Praktijk

, Volume 13, Issue 4, pp 11–13 | Cite as

Een andere mindset

  • Pieternel Dijkstra
Vaardigheden
  • 24 Downloads

Samenvatting

Een praktijkondersteuner of -verpleegkundige moet niet alleen over medische vaardigheden beschikken. Ook communicatie- en andere persoonlijke vaardigheden zijn essentieel in het vak. In deze serie vertelt psycholoog Pieternel Dijkstra over deze belangrijke vaardigheden. Dit deel gaat over de manier waarop je denkt oftewel mindset. Die mindset heeft meer invloed dan je denkt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Pieternel Dijkstra
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations