Advertisement

TPO - De Praktijk

, Volume 13, Issue 4, pp 8–10 | Cite as

Voetzorg voor diabetespatiënten in het verpleeghuis

 • Agaath Bruin
Educatie
 • 32 Downloads

Samenvatting

Praktijkverpleegkundigen in het verpleeghuis hebben een belangrijke taak bij verantwoorde diabeteszorg en het organiseren van voetzorg. De meeste cliënten met diabetes hebben een verhoogd risico op voetproblemen. Goede voetzorg is dan ook noodzakelijk. Verpleeghuis Atlant in Apeldoorn/Beekbergen zocht hiervoor samenwerking met een voetencentrum. Praktijkverpleegkundige Agaath Bruin beschrijft haar ervaringen.

Literatuur

 1. 1.
  Nederlandse internisten vereniging. Nieuwe Richtlijn Diabetische Voet (2017). https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/diabetische_voet.
 2. 2.
  Nederlandse Zorgautoriteit. Beleidsregel overige geneeskundige zorg. BR/REG-18131 (2018). https://puc.overheid.nl/doc/PUC_21814_22.
 3. 3.
  Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten. Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera (2014). https://www.podotherapie.nl.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Agaath Bruin
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations