TPO - De Praktijk

, Volume 13, Issue 2, pp 28–28 | Cite as

Apathie bij ouderen voorbode van dementie

  • Lidewij Broekhuizen
Onderzoek
  • 32 Downloads

Samenvatting

Bij vergeetachtigheid of gedragsveranderingen denken we vaak aan dementie. Maar apathie, iets waar mensen vaak niet zelf mee komen, is ook een mogelijke voorbode van dementie.

Er zijn steeds meer ouderen en een deel van hen wordt uiteindelijk dement. Nederlandse onderzoekers gingen daarom na hoe we vroege tekenen van dementie het best kunnen herkennen, zodat we de zorg beter kunnen afstemmen.

Onderzoeksopzet

In dit Nederlandse onderzoek werden ouderen (70 tot 78 jaar) zes tot acht jaar gevolgd. Een voorwaarde was dat de deelnemers bij de start (2006) nog zelfstandig woonden en geen dementie hadden. De deelnemers ondergingen elke twee jaar een onderzoek, waaronder een GDS (Geriatric Depressive Scale) en een MMSE. Een onafhankelijk panel van deskundigen stelde tijdens de follow-up vast of er dementie was ontstaan, op basis van alle verzamelde gegevens. De mate van apathie (gebrek aan emotie, motivatie of enthousiasme) en depressie werden afgeleid uit de GDS-scores. Hierna berekenden de onderzoekers in hoeverre apathie en depressie voorspellers waren van dementie, ook na correctie voor andere voorspellers, zoals leeftijd, CVA en MMSE-score.

Resultaten

Bij 232 van de 3427 deelnemers (6,8 procent) was er sprake van dementie. Apathie verdubbelde de kans op het optreden van dementie in de tijd. Ook depressie was gerelateerd aan dementie, maar niet meer na correctie van andere factoren, dus de andere factoren veroorzaakten de grotere kans op dementie.

Hoe nu verder?

Hoe zit de relatie tussen apathie en dementie medisch-technisch in elkaar? Apathie kan veroorzaakt worden door aderverkalking of andere schade in de hersenen, en op die manier kan apathie een voorbode van dementie zijn. Apathie kan echter ook op andere aandoeningen wijzen. Zo komt apathie ook voor bij depressie. Terwijl de patiënt er meestal geen hulp voor vraagt, is apathie dus wel iets om aandacht voor te hebben bij de begeleiding van kwetsbare ouderen.

Literatuur

  1. Van Dalen JW, Van Wanrooij LL, Moll van Charante EP, et al. Apathy is associated with incident dementia in community-dwelling older people. Neurology 2018;90:e82-e89.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Lidewij Broekhuizen
    • 1
  1. 1.Redactielid TPO De Praktijk en huisarts

Personalised recommendations