Advertisement

Echte liefde

  • Martijn HaentjensEmail author
voor de praktijk
  • 23 Downloads

Het betrof een WIA-herbeoordeling van een 32-jarige vrouw. Zij heeft vanaf haar 18e levensjaar jarenlang een volledige WAJONG-uitkering gehad, maar is later op eigen initiatief gaan werken. Zij belde destijds zelf UWV voor hulp bij re-integratie en vond vervolgens een administratieve functie voor halve dagen. Nadat zij dat werk bijna twee jaar had verricht, meldde zij zich ziek.

Betrokkene is bekend met severe combined immunodeficiency (SCID) waarvoor zij in het verleden een beenmergtransplantatie onderging en nu nog maandelijkse immunoglobulinen krijgt toegediend. Zij is ook bekend met een spastische diplegie, zij heeft spitsvoeten en loopt moeizaam. De oorzaak daarvan is altijd onbekend gebleven. Haar ontwikkeling is in het algemeen achtergebleven; zij is zeer klein van stuk, heeft een opvallend kleine schedel, een nasaal en ook hoog iel stemgeluid, een droge schilferige huid, chronische huidontstekingen op de scheenbenen en ingevallen wangen door een verharde en chronisch ontstoken...

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.VerzekeringsartsHoutenNetherlands

Personalised recommendations