Advertisement

Stef Grondman:

'Monitor voortdurend je eigen emoties'

  • Rolf BlijlevenEmail author
  • Bas Sorgdrager
interview
  • 19 Downloads

Psychiater Stef Grondman (1964) doceert het onderwerp Persoonlijkheidsproblematiek aan bedrijfs- en verzekeringsartsen bij SGBO in Nijmegen. Zijn vrouw Marieke Ketel (1963) is zelfstandig bedrijfsarts. Voor dit themanummer sprak TBV met hen over lastige patiënten en dokters en over de impact van tuchtzaken.

Kun je iets vertellen over je achtergrond Stef?

Stef Grondman: "Sinds 1990 werk ik in de GGZ-sector, waarvan twintig jaar als psychiater. Aanvankelijk deed ik GGZ-psychiatrie in een psychiatrisch ziekenhuis en op de polikliniek. Daarna heb ik een tijd gewerkt in een derdelijnsvoorziening, een kliniek voor mensen met ernstige angststoornissen. Daarna heb ik dertien jaar een eigen praktijk gehad. Sinds kort werk ik in de verslavingszorg. Dat is weer heel anders: je ziet er ook wel mensen met angststoornissen, maar ook mensen die grensoverschrijdend gedrag vertonen, zich verstoppen, hulp mijden en mensen die gedetineerd zijn geweest. Lesgeven doe ik sinds een jaar of tien."

Wat zijn de...

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations