Advertisement

Onvoldoende aandacht voor duurzame inzetbaarheid in pensioenakkoord

  • Joost W.J. van der GuldenEmail author
  • Cécile R.L. BootEmail author
zeepkist

Recent meldde minister Koolmees met gepaste trots dat er eindelijk een pensioenakkoord ligt. Na 9 jaar 'polderen' zijn er nieuwe afspraken over de pensioenpremies en pensioenuitkeringen, en kunnen zzp'ers vrijwillig meedoen aan een pensioen. Verder zal de pensioenleeftijd minder snel stijgen dan tot dusver de bedoeling was en krijgen mensen met een zwaar beroep de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken. Hoe dit alles geregeld wordt, is nog niet duidelijk.

De reacties op het pensioenakkoord in de media en politiek gaan vooral over de gevolgen voor de koopkracht van gepensioneerden en de 'losse eindjes' die nog niet goed zijn uitgewerkt. Wat wij ons afvragen is of dit akkoord er wel aan bijdraagt dat werkenden op een gezonde manier hun pensioen zullen halen? Lukt het voor mensen die in 1982 geboren zijn om tot hun 69'ste te blijven werken en voor jongere generaties om dat nóg langer te doen? Biedt het werknemers met een zwaar beroep voldoende soelaas dat zij wat eerder mogen...

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bedrijfsarts en hoofd van de SGBO bij de afdeling EerstelijnsgeneeskundeRadboudumcNetherlands
  2. 2.Universitair hoofddocent bij de afdeling Sociale geneeskunde en het Amsterdam Public Health research institute, Amsterdam UMC en bijzonder hoogleraar bij het programma Work, Health & Performance, Behavioural Science Institute, Radboud UniversiteitAmsterdamNetherlands

Personalised recommendations