Advertisement

Interview William Yang

Kanker, lichaamsbeleving en spiritualiteit

 • Rolf BlijlevenEmail author
 • André Weel
 • Martijn Haentjens
interview
 • 25 Downloads

William Yang (1947) is een van de pioniers in Nederland op het gebied van psychosociale begeleiding van mensen met kanker. Zijn lange ervaring in de directe ondersteuning van kankerpatiënten heeft geleid tot een methodiek waarin gesprekken, haptotherapie en psycho-energetische oefeningen met elkaar vervlochten zijn. TBV sprak met hem en ontdekte heel concrete verbanden tussen de diagnose kanker, de lichaamsbeleving en de spirituele ontwikkeling. Transcendentie voor dokters.

Kun je iets vertellen over je achtergrond?

Al tijdens mijn studie theologie ben ik me gaan verdiepen in yoga, want ik vond het een gemis dat het lichaam, toch een belangrijk stuk van het leven, in de theologie helemaal niet aan bod komt. Na mijn studie wilde ik iets gaan doen rondom ziekte, gezondheid, leven en sterven, en ik wilde eerst die wereld beter leren kennen van de praktische kant. Toen ben ik ziekenverzorger geworden en daarnaast gaf ik yogales.

Ben Crul, destijds anesthesist in het Canisius-Wilhelmina...

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2019

Authors and Affiliations

 • Rolf Blijleven
  • 1
  Email author
 • André Weel
  • 1
 • Martijn Haentjens
  • 1
 1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations