Advertisement

Hoe tevreden is jonge patiënt met knieprothese?

  • Steven Visser
  • Bas Sorgdrager
proefschriftbespreking
  • 1 Downloads

Samenvatting

Met een stijging van de gemiddelde levensverwachting, willen we ook op oudere leeftijd actief zijn en blijven.

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2019

Authors and Affiliations

  • Steven Visser
    • 1
  • Bas Sorgdrager
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations