Advertisement

Hoe effectief is de richtlijn aspecifieke lage rugklachten?

  • Steven Visser
  • Paul Kuijer
proefschriftbespreking
  • 1 Downloads

Samenvatting

Wereldwijd is lage rugpijn de oorzaak van 8% van beperkingen in het dagelijks leven bij 15-49-jarigen en 9% bij de 50-69 jarigen blijkt uit cijfers van de WHO (2017, https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/).

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2019

Authors and Affiliations

  • Steven Visser
    • 1
  • Paul Kuijer
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations