Advertisement

‘Iedereen met mesothelioom heeft recht op tegemoetkoming’

 • Rolf Blijleven
 • André Weel
interview

Samenvatting

Alle Nederlanders met mesothelioom of asbestose kunnen een beroep doen op het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). TBV sprak met directeur Jan Warning (51), die sinds 2016 directeur is van dit instituut.

Noot

 1. 1.
  Stumphius J. Asbest in een bedrijfsbevolking; een onderzoek naar het voorkomen van asbestlichaampjes en mesotheliomen op een scheepswerf en machinefabriek. Assen: Van Gorcum, 1969.Google Scholar

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2019

Authors and Affiliations

 • Rolf Blijleven
  • 1
 • André Weel
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations