Advertisement

Preventie hoeft niet ingewikkeld te zijn

  • Joost ToussaintEmail author
voor de praktijk
  • 2 Downloads

Samenvatting

Soms krijg je als bedrijfsarts de uitgelezen kans om iets aan preventie te doen. Mijn laatste ervaring was voor een gemeente die de op het oog simpele vraag had om medewerkers van de buitendienst dermatologisch te checken op signalen van huidkanker. Het gaat om een team van ongeveer 60 mensen die elke dag buiten werken, volop in de zon en in de zomer met korte mouwen

Keywords

Preventie Huidkanker Netwerk 

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bedrijfsarts bij Zorg van de Zaak

Personalised recommendations