Advertisement

Asbest, Jan Stumphius en het mesothelioom

Hoe lang het duurt voordat de preventie op gang komt
 • André Weel
 • Gert van der Laan
historie

Samenvatting

Precies 50 jaar geleden verdedigde bedrijfsarts Jan Stumphius zijn baanbrekende proefschrift Asbest in een bedrijfsbevolking1. Op basis van zijn onderzoek bij De Schelde zette hij asbest als gevaar voor de gezondheid in Nederland in één klap op de kaart. Toch zou het nog bijna 25 jaar duren voordat het be- en verwerken van asbest in Nederland definitief werd verboden. Ook na het verbod is asbest nog altijd een reële gezondheidsbedreiging.

Literatuur

 1. 1.
  Stumphius J. Asbest in een bedrijfsbevolking. Een onderzoek naar het voorkomen van asbestlichaampjes en mesotheliomen op een scheepswerf en machinefabriek. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. Assen: Van Gorcum, 1969.Google Scholar
 2. 2.
  In: Büttner JU. Asbest in der Vormoderne: vom Mythos zur Wissenschaft. Münster: Waxmann, 2004.Google Scholar
 3. 3.
  Roselli M. The asbestos lie. The past and present of an industrial catastrophe. Brussel: European Trade Union Institute, 2014.Google Scholar
 4. 4.
  Cook WE. Fibrosis of the Lungs Due to the Inhalation of Asbestos Dust. 1924.Google Scholar
 5. 5.
  Merewether ERA. The occurrence of pulmonary fibrosis and other pulmonary affections in asbestos workers. J Indust Hyg 1930; 12: 198-257.Google Scholar
 6. 6.
  Remijnse JG. Pneumoconiosis. Ned Tijdschr Geneeskd 1930; 74, 6101-3.Google Scholar
 7. 7.
  Hampe JF. Stof en stoflongen, in het bijzonder over silicose en silicatose. Proefschrift. Assen: Van Gorcum, 1942.Google Scholar
 8. 8.
  Luijt PA van. Asbestose. De Veiligheid 1943; 50.Google Scholar
 9. 9.
  Bezemer F. Stoflongen. De Veiligheid 1955; 31: 73-76 en 102-107.Google Scholar
 10. 10.
  Hoogsteden HC. Arbeidsgerelateerde aandoeningen van de long en pleura. In: De Ruiter J. Asbestslachtoffers, advies in opdracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Den Haag: Ministerie van SZW, 1997.Google Scholar
 11. 11.
  Doll R. Mortality from lung cancer in asbestos workers. Br J Ind Med 1955; 12: 81-86.Google Scholar
 12. 12.
  Grieve IMD. Asbestosis. Thesis, University of Edinburgh 1927.Google Scholar
 13. 13.
  Wedler HW. Über den Lungenkrebs bei Asbestose. Dtsch Arch Klin Med 1943; 191; 189-209.Google Scholar
 14. 14.
  Assen GAM van. De diagnostiek van primaire pleuragezwellen. Ned Tijdschr Geneeskd 1953; 97: 2574.Google Scholar
 15. 15.
  Wagner JC, Sleggs CA, Marchand P. Diffuse pleural mesothelioma and asbestos exposure in the North Western Cape Province. Br J Ind Med 1960; 17: 17-28.Google Scholar
 16. 16.
  Zielhuis RL. Biologische effecten van asbest. Tweede internationale conferentie Dresden 22-25 april 1968. Ned Tijdschr Geneeskd 1968; 112: 1494-6.Google Scholar
 17. 17.
  Publicatieblad P 116 Werken met Asbest. Den Haag: Arbeidsinspectie, 1971.Google Scholar
 18. 18.
  Ruers RF. Macht en tegenmacht in de Nederlandse asbestregulering. Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam. Boom Juridische uitgevers, 2012.Google Scholar
 19. 19.
  Gezondheidsraad: Asbest. Risico’s van milieu- en beroepsmatige blootstelling. Advies 2010/10. Den Haag: Gezondheidsraad, 3 juni 2010.Google Scholar
 20. 20.
  Staatsblad 2014, 217.Google Scholar
 21. 21.
  Staatsblad 2016, 340.Google Scholar

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2019

Authors and Affiliations

 • André Weel
  • 1
 • Gert van der Laan
  • 2
 1. 1.Bedrijfsarts en epidemioloogInstituut voor Klinische Arbeidsgeneeskunde IKA-NedHilversumNederland
 2. 2.Foundation Learning and Developing Occupational HealthInternational Centre for Rural Health, Universiteit van Milaan, ItaliëHilversumNederland

Personalised recommendations