Advertisement

Dokter aan het stuur

  • Evelien Van Rafelghem
boekbespreking
  • 14 Downloads

Samenvatting

‘Dokter aan het stuur. Undercover als buschauffeur.’, uitgegeven bij Lannoo, is een naslagwerk van 240 pagina’s. De auteur, E. Ruelens, is huisarts en maakt deel uit van Weerwerk, een collectief van artsen en syndicalisten dat onderzoek doet naar en actie onderneemt met betrekking tot gezondheid op de werkplaats.

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2018

Authors and Affiliations

  • Evelien Van Rafelghem
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations