Advertisement

Van Buiten naar Binnen

  • Paul Cramer
congresverslag
  • 9 Downloads

Samenvatting

21 september 2018 vond de jaarlijkse landelijke themadag plaats om de arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen B&B weer in hun kracht te zetten. Op een mooie locatie met prachtige rozen hielden binnen een aantal goede sprekers de aandacht vast. Hoe kijkt de buitenwereld naar het werk van de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige en in hoeverre sluit de leefwereld van de klant, die centraal staat, aan bij de systeemwereld van een uitvoeringsorgaan met al zijn regels. Op zoek dus naar een stukje verbinding tussen binnen- en buitenwereld.

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2018

Authors and Affiliations

  • Paul Cramer
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations