Advertisement

Wie stroomt er in de WIA in en wie stroomt uit?

Een vijf jaar follow-up studie
 • Ilse LouwerseEmail author
 • Maaike Huysmans
 • Jolanda van Rijssen
 • Allard van der Beek
 • Han Anema
onderzoek
 • 11 Downloads

Samenvatting

Kennis van factoren die samenhangen met arbeidsongeschiktheid kan helpen bij het identificeren van groepen die een hoog risico lopen om (langdurig) een WIA-uitkering te ontvangen en om effectieve interventies voor deze groepen te ontwikkelen. In deze studie wilden we de volgende onderzoeksvragen beantwoorden: (1) Wat zijn de belangrijkste diagnoses bij toekenning van een WIA-uitkering en hoe verschillen deze voor leeftijd, geslacht en opleiding? (2) Welke klanten stromen binnen vijf jaar uit de WIA?

Voor 31.733 klanten die een WIA-uitkering toegekend kregen in de periode juli 2010 t/m juni 2011 is data verzameld uit UWV-systemen. De belangrijkste diagnose bij toekenning van een WIA-uitkering was psychische klachten. Diagnoses verschillen tussen leeftijdscategorieën, opleidingsniveaus en type uitkering; psychische klachten werden vaker geregistreerd bij jongeren, hoger opgeleiden en klanten die een IVA-uitkering ontvingen. Vijf jaar na toekenning ontving 82% van de klanten nog steeds een WIA-uitkering. Onder klanten met (meerdere) psychische klachten en klanten met comorbiditeit van psychische en lichamelijke klachten was de uitstroom het laagst.

Keywords

Toekenning WIA-uitkering Diagnose Psychische klachten Comorbiditeit IVA Uitstroom 

Literatuur

 1. 1.
  Januarinota 2017: Ontwikkeling wetten en fondsen. UWV; 2016-2017.Google Scholar
 2. 2.
  OECD. Sickness, Disability and Work: Breaking the Barriers: A Synthesis of Findings across OECD Countries. OECD Publishing. 2010.  https://doi.org/10.1787/9789264088856-en.
 3. 3.
  Norström F, Virtanen P, Hammarström A, et al. How does unemployment affect self-assessed health? A systematic review focusing on subgroup effects. BMC Public Health 2014;14:1310.Google Scholar
 4. 4.
  Milner A, LaMontagne AD, Aitken Z, et al. Employment status and mental health among persons with and without a disability: evidence from an Australian cohort study. J Epidemiol Community Health 2014;68:1064-1071.Google Scholar
 5. 5.
  Waddell G, Burton AK. Is work good for your health and wellbeing? London: TSO; 2006.Google Scholar
 6. 6.
  Schuring M, Mackenbach J, Voorham T, et al. The effect of re-employment on perceived health. J Epidemiol Community Health 2011;65:639-44.Google Scholar
 7. 7.
  Steenstra IA, Knol DL, Bongers PM, et al. What Works Best for Whom?: An Exploratory, Subgroup Analysis in a Randomized, Controlled Trial on the Effectiveness of a Workplace Intervention in Low Back Pain Patients on Return to Work. Spine 2009;34:1243-9.Google Scholar
 8. 8.
  Brouwer S, Reneman MF, Bültmann U, et al. A Prospective Study of Return to Work Across Health Conditions: Perceived Work Attitude, Self-efficacy and Perceived Social Support. J Occup Rehabil 2010;20:104-12.Google Scholar
 9. 9.
  Muijen P van, Duijts SF, Bonefaas-Groenewoud K, et al. Factors associated with work disability in employed cancer survivors at 24-month sick leave. BMC cancer 2014;14:236.Google Scholar
 10. 10.
  MacKenzie EJ, Bosse MJ, Kellam JF, et al. Early predictors of long-term work disability after major limb trauma. J Trauma 2006:61;688-94.Google Scholar
 11. 11.
  Natvig B, Eriksen W, Bruusgaard D. Low back pain as a predictor of long-term work disability. Scand J Public Health 2002;30:288-92Google Scholar
 12. 12.
  Lagerveld SE, Bültmann U, Franche RL, et al. Factors associated with work participation and work functioning in depressed workers: a systematic review. J Occup Rehabil 2010;20:275-92.Google Scholar
 13. 13.
  Ervasti J, Vahtera J, Pentti J, et al. Depression-related work disability: socioeconomic inequalities in onset, duration and recurrence. PloS one. 2013;8: e79855.Google Scholar
 14. 14.
  CAS Classificatie voor Arbo en SV: Classificatie van klachten, ziekten en oorzaken voor bedrijfs- en verzekeringsartsen. UWV; 2002.Google Scholar
 15. 15.
  OECD. Sick on the Job?: Myths and Realities about Mental Health and Work. OECD Publishing 2012  https://doi.org/10.1787/9789264124523-en.
 16. 16.
  Bolhaar J, Brouwers A, Scheer B. De flexibele schil van de Nederlandse arbeidsmarkt: een analyse op basis van microdata, CPB Achtergronddocument. 2016.Google Scholar
 17. 17.
  Martens MFJ, Nijhuis FJN, Boxtel MPJ van, Knottnerus JA. Flexible work schedules and mental and physical health. A study of a working population with non-traditional working hours. J Organ Behav 1999;20:35-46.Google Scholar
 18. 18.
  OECD. Sickness, Disability and Work: Breaking the Barriers: A Synthesis of Findings across OECD Countries. OECD Publishing 2010  https://doi.org/10.1787/9789264088856-en.
 19. 19.
  Kinge JM, Knudsen AK, Skirbekk V, Vollset SE. Musculoskeletal disorders in Norway: prevalence of chronicity and use of primary and specialist health care services. BMC Musculoskelet Disord 2015;16:75.Google Scholar
 20. 20.
  Woolf AD, Pfleger B. Burden of major musculoskeletal conditions. Bulletin of the World Health Organization 2013;81: 646-56.Google Scholar
 21. 21.
  UWV Kennisverslag: Wat is er aan de hand met de WIA? UWV; 2017-5.Google Scholar
 22. 22.
 23. 23.
  Cornelius LR, Klink JJL van der, Groothoff JW, Brouwer S. Prognostic factors of long term disability due to mental disorders: a systematic review. J Occup Rehabil 2011;21:259-74.Google Scholar

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2018

Authors and Affiliations

 • Ilse Louwerse
  • 1
  Email author
 • Maaike Huysmans
  • 2
 • Jolanda van Rijssen
  • 1
 • Allard van der Beek
  • 2
 • Han Anema
  • 2
 1. 1.Amsterdam UMC, Vrije Universiteit Amsterdam, Afdeling Sociale Geneeskunde, Amsterdam Public Health onderzoeksinstituut, Amsterdam. Tevens: Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde, VUmc, Amsterdam. UWV, Centraal Expertise Centrum, divisie SMZAmsterdamNederland
 2. 2.Amsterdam UMC, Vrije Universiteit Amsterdam, Afdeling Sociale Geneeskunde, Amsterdam Public Health onderzoeksinstituut, Amsterdam. Tevens: Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde, VUmc, Amsterdam, Amsterdam, NederlandAmsterdamNederland

Personalised recommendations