Advertisement

Het lijkt alsof behandelen alleen bestaat uit koesteren en ontzien

 • Rob Hoedeman
 • Wim Otto
 • Diederik Wieman
interview
 • 13 Downloads

Samenvatting

Het 25e Artis Symposium dat afgelopen zomer in Amsterdam plaatsvond, was de laatste editie in zijn huidige vorm. Reden genoeg voor een gesprek met de initiatiefnemers: emeritus hoogleraren psychiatrie dr. W. van Tilburg en dr. G.F. Koerselman. Een gesprek over het symposium, maar vooral ook over de vraag hoe psychiaters en bedrijfs- en verzekeringsartsen optimaal van elkaars kennis en vaardigheden kunnen profiteren.

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2018

Authors and Affiliations

 • Rob Hoedeman
  • 1
 • Wim Otto
  • 1
 • Diederik Wieman
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations