Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 40, Issue 9, pp 43–45 | Cite as

PRACTICE BASED RESEARCH IN NEDERLAND

De levensduur van directe restauraties

  • Bohn Stafleu van Loghum
De promotie
  • 4 Downloads

Samenvatting

Hoewel composiet- en indirecte restauraties al vele jaren in de tandheelkunde uitgevoerd worden, is er een gebrek aan klinische studies waarin de overleving van restauraties wordt geëvalueerd. Mark Laske heeft aan de Radboud Universiteit Nijmegen onderzoek verricht en gekeken naar de levensduur en invloed van mogelijke praktijk/operateur-, patiënt- en element/restauratiegerelateerde risicofactoren op de overleving van directe restauraties. Door gebruik te maken van een grote database van elektronische patiëntendossiers van algemeen practici binnen het Practice Based Research Netwerk Nijmegen (PBRN), is het gelukt deze onderzoeksvragen te beantwoorden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations