Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 40, Issue 7, pp 44–46 | Cite as

Een geluk bij een ongeluk

  • Hans van Pelt
Article

Samenvatting

In 1993 werd bij een jonge vrouw op verwijzing een 4-delige (ets)brug gemaakt van de 21 naar de 24. 22 en 23 waren verloren gegaan als gevolg van een trap van een paard waardoor ook de kaak ter plaatse van 22 en 23 verbrijzelde. In 2019 wordt de patiënt weer verwezen vanwege een klein defect mesiaal in de radix van pijler 21. Verslag van een geslaagd experiment.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Hans van Pelt
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations