Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 40, Issue 7, pp 41–43 | Cite as

Ongewone knobbeltjes in onder- en bovenlip

  • Isaäc van der Waal
Article

Samenvatting

Hoewel de lippen niet direct tot het werkterrein van de tandarts behoren, mag toch worden verondersteld dat hij of zij bij het aantreffen van daarop voorkomende afwijkingen met de patiënt daarover communiceert en desgewenst voor adequate verwijzing zorgdraagt. Maar naar wie dan? Deze vraag komt aan de orde bij bespreking van twee patiënten met ieder een ongewone afwijking van onder- of bovenlip.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Isaäc van der Waal
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations