Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 40, Issue 7, pp 40–40 | Cite as

X-puzzel #25

  • Frédérique San Giorgi
  • Reinier Hoogeveen
X-puzzel

Samenvatting

Onlangs meldde zich bij ons op de afdeling een ongeruste student met de vraag of wij naar onderstaande solo konden kijken. Er was een solo gemaakt van element 46 en 47 om het ‘succes’ van de endodontische behandeling van de 46 en 47 te beoordelen. Wat meteen het oog trekt zijn de wolkachtige radiopake structuren ter hoogte van de corticalis mandibulae. Er zijn geen klinische bijzonderheden bij de patiënt en de patiënt ervaart ook geen klachten in deze regio. Medisch zijn er in de anamnese geen bijzonderheden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Frédérique San Giorgi
    • 1
  • Reinier Hoogeveen
    • 1
  1. 1.Sectie Orale Radiologie ACTA AmsterdamAmsterdamNederland

Personalised recommendations