Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 40, Issue 7, pp 35–40 | Cite as

Mondzorg en autisme (deel 2)

  • Henk Algra
  • Jan Elhorst
Article

Samenvatting

In het vorige nummer van de Tandartspraktijk kwamen enkele theoretische verklaringen van autisme aan bod. In dit nummer geven we aan de hand van de kleuter Max een voorbeeld hoe wij kinderen met autisme kunnen bejegenen, ondersteunen en trainen om bij hen een zo verantwoord mogelijke mondzorg te realiseren. Dat vraagt bij deze kwetsbare kinderen om een individuele en respectvolle benadering: zorg op maat!

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Henk Algra
    • 1
  • Jan Elhorst
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations