Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 40, Issue 7, pp 28–31 | Cite as

Implanteren in het onderfront: waarom niet?

 • Alwin van Daelen
Article

Samenvatting

Implantaten hebben zich in de afgelopen decennia gemanifesteerd als een voorspelbare en betrouwbare behandeloptie ter vervanging van een verloren gegaan gebitselement. In dit artikel wordt het implanteren in het onderfront ter discussie gesteld en mogelijke duurzame alternatieven besproken.

Referenties:

 1. 1.
  Meijer HJA, Cune MS. Behandeling van een enkelvoudig diasteem in het occlusiesysteem. Ned Tijdschr Tandheelkd 2012; 119: 621-624.Google Scholar
 2. 2.
  Kois JC. Predictable single tooth peri-implant esthetics: five diagnostic keys. Compend Contin Educ Dent 2001; 22(3): 199-206.Google Scholar
 3. 3.
  Keizer SPWH, Pelt AWJ van. De volledige omslijping van een (vitaal) frontelement is niet meer van deze tijd. Ned Tijdschr Tandheelkd 2004; 111: 435-441.Google Scholar
 4. 4.
  Dalen, A van. Implantaatalternatief in boven- en onderfront. Indirecte cantilever etsbrug. Tandartspraktijk 2012; 33(7): 4-10.Google Scholar
 5. 5.
  Thoma D, Sailer I, Pjetursson B, et al. A systematic review of the survival and complication rates of resin bonded fixed dental prostheses after a mean observation period of at least 5 year. Clin Oral Implants Res 2017; 28(11): 1421-1432.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

 • Alwin van Daelen
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations