Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 40, Issue 7, pp 24–27 | Cite as

De orofaciaal fysiotherapeut kan uitkomst bieden

  • Jurjen Ament
Article
  • 4 Downloads

Samenvatting

Temporomandibulaire disfunctie (TMD) komt voor in tal van vormen en elke tandarts krijgt er dan ook mee te maken, al valt het wellicht niet gelijk op. TMD uit zich bijvoorbeeld in klachten die al langer bestaan. De benadering is voor veel tandartsen nog een legpuzzel: soms zijn de klachten in het hoofd-halsgebied gemakkelijk op te lossen, bijvoorbeeld door rustig af te wachten, soms ook komt u er zelf niet uit. In dergelijke gevallen kan de orofaciaal fysiotherapeut de broodnodige ondersteuning bieden. De kunst is om de juiste afweging te maken: wat doet u zelf en welke patiënten verwijst u door?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Jurjen Ament
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations