Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 40, Issue 7, pp 8–12 | Cite as

Wat weet u van lachgas

  • Laura Voogt
  • Hans van Pelt
Kennistoets
  • 10 Downloads

Samenvatting

Een jonge vrouw valt op een zaterdagnacht uit een raam van de eerste verdieping, dronken en high van een beetje lachgas. Ze breekt beide kaken; het is een wonder dat ze nog leeft. Dit keer op deze plaats in TP geen informatief verhaal over het opknappen van een beschadigd gebit en de mogelijkheden van esthetische tandheelkunde, maar een appèl aan alle collega’s-tandartsen om patiënten te waarschuwen voor de dure gevolgen van het inhaleren van een ballonnetje gevuld met een goedkoop en ogenschijnlijk onschuldig gas

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Laura Voogt
    • 1
  • Hans van Pelt
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations