Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 40, Issue 6, pp 47–49 | Cite as

Tandarts van beroep, boer uit liefde

  • Frank van Wijck
Tandarts in de praktijk
  • 4 Downloads

Samenvatting

Guido Vriends had al een carrière als slager en beroepsmilitair achter de rug toen hij de beslissing nam tandarts te worden. Inmiddels is hij dat ook, en samen met zijn vrouw en een aantal maten is hij zelfs in meerdere praktijken actief. Maar hij is ook een boer die zijn eigen worsten en kaas maakt en met zijn geiten aan wedstrijden deelneemt. Portret van een druk, maar ook gemoedelijk leven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Frank van Wijck
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations