Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 40, Issue 6, pp 27–31 | Cite as

Een Klasse I met een 46 met een slechte prognose

  • Erik Reukers
Article

Samenvatting

Een 13-jarige jongen komt op verwijzing van zijn tandarts omdat hij een 46 heeft met een slechte langetermijnprognose. Tevens heeft hij ruimtegebrek in de bovenkaak wat heeft geresulteerd in palatopositie van de 15 en palatinale impactie van de 25.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Erik Reukers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations