Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 40, Issue 6, pp 24–26 | Cite as

Het effect van IDS bij partiële keramische restauraties in de zijdelingse delen

  • Bohn Stafleu van Loghum
De Promotie

Samenvatting

Voor minimaal invasieve indirecte restauraties die een niet-retentieve preparatie hebben, wordt de levensduur sterk bepaald door een duurzame hechting alsook door de duurzaamheid van het restauratiemateriaal zelf. Met name de hechting aan dentine bleek van grote invloed op de overleving en het loslaten van de partiële restauraties. Het gebruik van een immediate dentin sealing (IDS) kan hier een oplossing bieden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations