Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 40, Issue 6, pp 1–1 | Cite as

Geslaagd?

  • Teun Domburg
Redactioneel
  • 1 Downloads

Samenvatting

De periode vlak voor de zomervakantie is voor scholieren en studenten altijd een spannende tijd. Heb je het afgelopen jaar voldoende gepresteerd? Ga je over naar het volgende jaar of heb je je (eind)examen gehaald?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Teun Domburg
    • 1
  1. 1.Hoofdredacteur

Personalised recommendations