Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 40, Issue 1, pp 48–49 | Cite as

De Paracetamolmoorden

  • Frank Heynick
Heynick’s hoek

Samenvatting

Zevenendertig jaar geleden overleden in Chicago en omgeving zeven mensen door het innemen van capsules met de pijnstiller paracetamol die met cyanide vergiftigd waren. Wie was de dader?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Frank Heynick
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations