Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 40, Issue 1, pp 34–37 | Cite as

Ruimte bieden aan dwarsdenkers

  • Frank van Wijck
Tandarts in de praktijk

Samenvatting

Hans van Pelt neemt afscheid van zijn functie als hoofdredacteur van dit tijdschrift. Met een dubbel gevoel natuurlijk – logisch na al die jaren – maar toch vooral met het tevreden gevoel dat het tijdschrift nu staat als een huis. Zijn afscheid betekent overigens niet dat hij klaar is met de tandheelkunde. Verre van zelfs: hij gaat zich actief bezighouden met de toekomst van het vak.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Frank van Wijck
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations