Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 40, Issue 1, pp 15–15 | Cite as

Marktfailliet

  • Arthur van Winsen
Column

Samenvatting

Het is oktober 2018. Het Slotervaartziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen moeten sluiten vanwege een onafwendbaar faillissement. De verantwoordelijke minister Bruins van Volksgezondheid spartelt in de media. Eerst beweert hij dat de sluiting van deze ziekenhuizen geen zaak is van de overheid maar van de markt. Later, onder druk van de media, als er patiënten in levensgevaar dreigen te komen, komt hij in beweging. Het debacle van het marktdenken is voor iedereen inzichtelijk geworden. Er is geen overheid meer die primair de verantwoordelijkheid neemt over de gezondheidszorg. We zijn overgeleverd aan de barmhartigheid van ziekenhuiskoopmannen als Loek Winter en Zorgverzekeraar-CEO’s met groteske salarissen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Arthur van Winsen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations