Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 40, Issue 1, pp 8–14 | Cite as

Zilverdiaminefluoride: 10 tinten grijs

  • Dien Gambon
Article

Samenvatting

Het gebruik van zilverdiaminefluoride (SDF) duikt in de tandheelkundige tijdschriften regelmatig op in relatie tot de behandeling van actieve carieuze laesies bij jonge kinderen en geriatrische patiënten. De vraag is wat doet zilverdiaminefluoride en hoe werkt het, is het veilig? Is dit de oplossing voor een pijnvrije behandeling zonder dat er invasief wordt ingegrepen?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Dien Gambon
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations