Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 40, Issue 1, pp 1–1 | Cite as

Ethiek van esthetiek

  • Teun Domburg
Redactioneel

Samenvatting

In een recente uitzending van het televisieprogramma Kassa werden de spierwitte tanden van een influencer belicht. Deze vlogger, en met hem vele anderen, laat via de sociale media zien hoe dolgelukkig hij is met zijn nieuwverworven bezit.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Teun Domburg
    • 1
  1. 1.Hoofdredacteur

Personalised recommendations