Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 39, Issue 10, pp 44–45 | Cite as

De tandarts als ridder

  • Frank Heynick
Heynick’s hoek
  • 4 Downloads

Samenvatting

Op het elfde uur van de elfde dag van de elfde maand in 1918 kwam de Eerste Wereldoorlog tot een einde. Dat herdachten we vorige maand november. Een goede gelegenheid om over de carrière van wellicht de veelbetekendste legertandarts in de geschiedenis te vertellen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Frank Heynick
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations