Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 39, Issue 10, pp 38–40 | Cite as

‘De holistische gedachte biedt een enorme verrijking voor de tandheelkunde’

  • Frank van Wijck
Tandarts in de praktijk
  • 6 Downloads

Samenvatting

Van topsporter naar tandarts naar acupuncturist, Martien Zeegers-Nouwen kan niet klagen over een saaie loopbaan. Wel bemerkt ze in haar huidige functie soms nog onbegrip vanuit de medische wereld. En dat betreurt ze, want ze ziet in haar praktijk veel patiënten die in de nasleep van een tandheelkundige behandeling met andere vragen komen dan de westerse gezondheidzorg kan beantwoorden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Frank van Wijck
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations