Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 39, Issue 10, pp 36–36 | Cite as

Geachte Redactie

  • Bohn Stafleu van Loghum
Reacties van lezers
  • 3 Downloads

Samenvatting

Het themanummer ‘Mondfotografie’ (TP november 2018) was een lezenswaardig nummer.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations