Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 39, Issue 10, pp 26–26 | Cite as

X-puzzel #19

  • Frédérique San Giorgi
  • Reinier Hoogeveen
X-puzzel
  • 8 Downloads

Samenvatting

Op afbeelding 1 ziet u een panoramaopname van een 10-jarige jongen die werd gemaakt ten behoeve van de beoordeling van de gebitsontwikkeling in het kader van orthodontische diagnostiek.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Frédérique San Giorgi
    • 1
  • Reinier Hoogeveen
    • 1
  1. 1.ACTA sectie Orale Radiologie

Personalised recommendations